Evenemang

Våra mötesplatser är grunden för det vitala kunskapsflöde och nätverkande som kännetecknar U-FOLD. Här håller du dig uppdaterad om våra kommande evenemang.

Kontakta oss gärna med dina idéer och tankar kring framtida teman.

Aktuella evenemang

  • U-FOLD Storseminarium den 18 mars 2020 - Drogernas roll bland kriminella unga - Var finns lösningen?

Genomförda evenemang

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011